Οδός Λουτρών

Οδός Λουτρών Λαγκαδάς, 57200

+30 23940 22221

Πληροφορίες & Κρατήσεις Γραμματτεία

Δευ - Κυρ: 08:00 - 24:00

08:00 -18:00 ΟΜΑΔΙΚΑ/PRIVE 18:00 - 24:00 ΜΟΝΟ PRIVE

Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με συνεδρίασή του την 15/22-12-2022 όρισε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία (άρθρο 12, παρ.2 καταστατικού) μέχρι την 31/12/2023, ως εξής:

1. Πρόεδρος του Δ.Σ. ο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε. ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ

2. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ο κ. ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

3. Μέλος του Δ.Σ. η κ. ΑΪΒΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

4. Μέλος του Δ.Σ. η κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

5. Μέλος του Δ.Σ. ο κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. Μέλος του Δ.Σ. ο κ. ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

7. Μέλος του Δ.Σ. ο κ. ΠΕΛΟΣΛΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

8. Μέλος του Δ.Σ. ο κα. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΛΤΣΟΥ 

Το ακριβές απόσπασμα του πρακτικού μπορείτε να βρείτε εδώ